3- Denetim Hizmetleri

Denetim Hizmetleri

İç denetim faaliyetimizle işletmenizi kontrol edebilir, işletmenizin iç yönergelere ve kanunlara uygun şekilde işleyişiyle ilgili raporlar hazırlayabiliriz. İşletme, faaliyetlerini büyüttüğü çerçevede sorumluluk ve ticari riskleri de büyür iç kontrol sisteminize desteğimizle riskleri minimize edebilir ve sağlıklı bir işletme yapısına kavuşabilirsiniz. Mevzuat gereği düzenlenen finansal raporlar genellikle şirket yöneticilerinin ihtiyaç duyacağı bütün bilgileri içermeyebilir. Şirket yöneticileri, finansal raporlardaki bilgilerin yanı sıra, başta satın alma, imalat, satış ve nakit hareketleri olmak üzere çok daha detaylı bilgilere çok daha kısa periyotlarla ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla düzenlenen yönetim raporları sayesinde, şirket yöneticileri mevcut durumu yakından takip ederek, gerekli aksiyonları almadan önce doğru analizler yapma ve riskleri tespit etme imkanına sahip olmaktadır.

İç denetim, işletmelerde her türlü işlem, sözleşme, belge, kayıt ve finansal raporlama sistemlerinin güvenilirliğinin, mevzuata uygunluğunun, etkinliğinin ve verimliliğinin denetlenmesi açısından vazgeçilmez faaliyetlerden biri olarak kabul edilmektedir. İşletmelerde iç denetimin amacı; risk ve kontrol değerleme faaliyetlerine destek sağlanması, önerilerde bulunulması, kontrollerin uygun ve etkin olup olmadığının test edilmesidir.

Türkiye’de iç denetimin önemi, Avrupa Birliği müzakere süreci, TTK hükümleri, KGK, SPK, BDDK ve EPDK düzenlemeleriyle birlikte artmaktadır. Diğer taraftan kurumsal yönetim ilkelerine uyum süreci de iç denetimi ön plana çıkarmaktadır. Şirketimizin sahip olduğu birikim ve deneyimle, kurum kültürüne uygun iç kontrol ortamının oluşturulması ve iç denetim fonksiyonlarının geliştirilmesi konuları hakkında müşterilerimize hizmet sunmaktayız.

Denetim Hizmetleri

 • Finansal Tabloların Denetimi
  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)-(BOBİ-FRS)
  • Tek Düzen Hesap Planı / VUK (TURKISH GAAP)
 • TTK ya Göre Bağımsız Denetim
 • Özel Amaçlı Bağımsız Denetim
  • Konkordato Danışmanlığı.
  • Konkordato Ön Projesine İlişkin Makul Güvence Veren Bağımsız Denetim Raporunun Hazırlanması.
 • Diğer Denetim Hizmetlerimiz
  • İç Kontrol Denetimi
  • Üzerinde Mutabık Kalınan Yöntemler Raporlaması