2- Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU

Şirketler ve Ticaret Hukuku ekibimiz, ticari alanda ortaya çıkan her türlü konuda tam donanımlı tavsiye vermektedir. Yerli ve yabancı şirketler ve gruplara, stratejik ve finansal yatırımcılara, fonlara ve Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı kişi veya kuruluşlara şirketler hukuku ve ticaret hukuku alanında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Bu kapsamda, müvekkillerimizin Türkiye’de iştiraklerinin açılması, yabancı ve Türk ortaklarla girişim kurulması, yabancı şirketlerin şube ve irtibat bürolarının kurulması ve Türk yabancı şirketler arasında acentelik, distribütörlük ve iş ortaklığı sözleşmelerinin imzalanması konularında hizmet vermekteyiz.

Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı kapsamındaki hizmetlerimizi şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Türkiye’de ticari faaliyetlerin başlatılması
 • Şirket kuruluşu, şirketlerin yeniden yapılandırılması, şirket esas sözleşmesi ve süren faaliyetlere ilişkin belgelerin hazırlanması
 • Birleşme ve devralmalar
 • Ortak girişimler
 • Satın almalar, yeniden yapılandırmalar, çıkışlar
 • Portföy yönetimi
 • Sermaye artırımı ve azaltımı, şirket bölünmesi, kısmi yeniden yapılandırmalar
 • Pay sahipliği sözleşmeleri
 • Düzenlemelere uyumluluk ve kurumsal yönetişim
 • Yetkili ve müdürlere tavsiyeler

 

Özellikle önleyici tedbirlerin alınması ve ileride doğması muhtemel problemlerin önüne geçilebilmesi için hukukçu danışmanların varlığı ve onların tavsiyeleri büyük önem arz etmektedir. Uyuşmazlık doğduktan sonra ve taraflarca hukuki süreç başlatıldıktan sonra, zamanında gerekli önlemlerin alınmamış olması sebebiyle her zaman hak kaybına uğrama riski mevcuttur.

Bu bağlamda, her tür sözleşmenin hazırlanması, mevcut sözleşme ve iş ilişkilerinin gözden geçirilmesi, hukuki meselelerde sözlü ve yazılı danışmanlık verilmesi, yeni çıkan kanunlar ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme, işçi-işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, belirli aralıklarla gözden geçirme toplantılarının yapılması ve üçüncü kişi ve kurumlarla müzakere toplantılarına katılma konusunda verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmetlerinin kapsamındadır.

 

İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

Hukuk hizmetlerimiz ile amacımız, müşterilerimizin iş hukuku ile ilgili düzenlemelerinin gerekliliklerine en hızlı şekilde cevap verebilmelerini sağlamaktır. Şirketlerin mevzuata uyum ve olası denetimlere hazırlıklı olma sürecinde ilgili müşterilerimize telefon ve e-posta ile destek veriyor, güncel mevzuatla ilgili olarak 3 ayda bir düzenli toplantılar gerçekleştiriyoruz.

Şirketlerin hem çalışanlarına mevzuata uygun bir çalışma ortamı sağlayabilmesi hem de insan kaynakları alanında karşılaşabilecekleri sorunları tespit ederek risk oluşmadan çözümleyebilmek amacıyla İş Hukuku Danışmanlığı kapsamındaki hizmetlerimizi şöyle sıralayabiliriz;

 • Bordrolama, ibra, fesih, ikale, ihbar, ihtar, kıdem, yıllık izin vb. konularda mevzuata uygunluk ve uygulama danışmanlığı
 • Şirketin hazırlayacağı iş hukuku ve sosyal güvenlik konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması
 • İş sözleşmeleri ve özlük dosyalarının mevzuata uygunluk denetimi
 • Çalışma ve ara dinlenme sürelerinin mevzuata uygunluk denetimi
 • İş yerinde ücret kesme cezalarının mevzuata uygunluğunun denetimi
 • İş yerinde özlük dosyalarının mevzuata uygunluğunun denetimi
 • İş yerinde disiplin yönetmeliği ve uygulamalarının mevzuata uygunluğunun denetimi
 • İş yerinde fazla mesai uygulamalarının mevzuata uygunluğunun denetimi